Κατηγορούμενος 1:  Γ. ΔΟΥΚΑΝΑΡΗΣ

Κατηγορία 1:  Άσκηση του Επαγγέλματος χωρίς άδεια

Επαρχία: Λάρνακα