Κατηγορούμενος 1:  BOGDAN ICOVOIU

Κατηγορία 1:   Άσκηση του Επαγγέλματος χωρίς άδεια

Επαρχία: Λευκωσία