Κατηγορούμενος 1:  ΡΟΥΣΟΥΝΙΔΟΥ Α.

Κατηγορία 1:   Άσκηση του Επαγγέλματος χωρίς άδεια

Επαρχία: Λευκωσία