Κατηγορούμενος 1:  NICODEMOUS Α.

Κατηγορία 1:   Άσκηση του Επαγγέλματος χωρίς άδεια

Επαρχία: Λεμεσός