Κατηγορούμενος 1:  COSTA M.

Κατηγορία 1:   Άσκηση του Επαγγέλματος χωρίς άδεια

Επαρχία: Πάφος