Κατηγορούμενος 1:  IGC MY IDEAL HOME LTD

Κατηγορία 1:  Άσκηση του Επαγγέλματος χωρίς να είναι εγγεγραμμένος Κτηματομεσίτης
Κατηγορία 2: Προβολή και διαφήμιση ως κτηματομεσίτης χωρίς να είναι εγγεγραμμένος και χωρίς να κατέχει άδεια.
Κατηγορία 3: Λειτουργία κτηματομεσιτικού γραφείου χωρίς άδεια άσκησης επαγγέλματος.


Κατηγορούμενος 2: 
Γ. ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ

Κατηγορία 1: Παρακίνηση ή/και εξουσιοδότηση για άσκηση του Επαγγέλματος του Κτηματομεσίτη
Κατηγορία 2: Παρακίνηση για προβολή και διαφήμιση ως κτηματομεσίτης χωρίς να είναι εγγεγραμμένος και χωρίς να κατέχει άδεια.
Κατηγορία 3: Παρακίνηση ή/και εξουσιοδότηση στη λειτουργία κτηματομεσιτικού γραφείου χωρίς άδεια άσκησης επαγγέλματος.

Κατηγορούμενος 4: I. COHEN

Κατηγορία 1: Άσκηση του Επαγγέλματος χωρίς να είναι εγγεγραμμένος Κτηματομεσίτης
Κατηγορία 2: Προβολή και διαφήμιση ως κτηματομεσίτης χωρίς να είναι εγγεγραμμένος και χωρίς να κατέχει άδεια.
 

Επαρχία: Λάρνακα