Κατηγορούμενος 1:  KGA CYPRIAN PROPERTIES LTD

Κατηγορία 1:  Άσκηση του Επαγγέλματος χωρίς να είναι εγγεγραμμένος Κτηματομεσίτης
Κατηγορία 2: Διαφήμιση ή προβολή ή προταση για κτηματική συναλλαγή αναφορικά με ακίνητη ιδιοκτησία χωρίς να είναι εγγεγραμμένη στο Μητρώο Κτηματομεσιτών
Κατηγορία 3: Λειτουργία κτηματομεσιτικού γραφείου χωρίς άδεια άσκησης επαγγέλματος.


Κατηγορούμενος 2: 
Γ. ΘΕΟΔΟΣΙΟΥ

Κατηγορία 1: Παρακίνηση ή/και εξουσιοδότηση για άσκηση του Επαγγέλματος του Κτηματομεσίτη χωρίς να είναι εγγεγραμμένος.
Κατηγορία 2: Παρακίνηση για προβολή και διαφήμιση ως κτηματομεσίτης χωρίς να είναι εγγεγραμμένος και χωρίς να κατέχει άδεια.
Κατηγορία 3: Παρακίνηση ή/και εξουσιοδότηση στη λειτουργία κτηματομεσιτικού γραφείου χωρίς άδεια άσκησης επαγγέλματος.


Επαρχία: Λάρνακα