Κατηγορούμενος 1:  TAG ORANGE LINK CONSULTANTS SERVICES LTD

Κατηγορούμενος 2:  ΚΟΝΤΟΣ Α.

Κατηγορία 1:   Άσκηση του Επαγγέλματος χωρίς άδεια

Επαρχία: Λευκωσία