Τι καταδεικνύει ανάλυση του Συμβουλίου Εγγραφής Κτηματομεσιτών  

Σχεδόν το ένα τρίτο των πράξεων που υλοποιήθηκαν στη Λευκωσία το πρώτο τρίμηνο του  2022 αφορούσε διαμερίσματα. Συγκεκριμένα, από τις συνολικά 1574 πράξεις (μεταβιβάσεις και καταθέσεις Πωλητήριων Εγγράφων), οι 536 αφορούσαν σε  διαμερίσματα σε διάφορες περιοχές της επαρχίας.  

Σύμφωνα με στοιχεία από τις συγκριτικές πωλήσεις ακινήτων του Τμήματος  Κτηματολογίου, τα οποία επεξεργάστηκε το Συμβούλιο Εγγραφής Κτηματομεσιτών,  Λευκωσία (105), Στρόβολος (105) και Λακατάμεια (99) συγκεντρώνουν τις περισσότερες  πράξεις κατά τους πρώτους μήνες του 2022. Ακολουθεί η Αγλαντζιά (83), τα Λατσιά (63)  και η Έγκωμη (62). Οι λιγότερες πράξεις καταγράφηκαν στον Άγιο Δομέτιο (24).  

Όσον αφορά σε συγκεκριμένες περιοχές στις οποίες σημειώθηκε αξιοσημείωτος αριθμός  πράξεων για διαμερίσματα, ξεχωρίζουν ο Άγιος Δημήτριος στον Στρόβολο με 56 πράξεις, οι  Άγιοι Ομολογητές στη Λευκωσία με 36 πράξεις και η Χρυσελέουσα στον Στρόβολο με 32  πράξεις. Ο μέσος όρος αξίας των πράξεων στην επαρχία Λευκωσίας κατά το πρώτο τρίμηνο  ήταν 158.703 ευρώ.  

«Το Συμβούλιο Εγγραφής Κτηματομεσιτών δεσμευμένο στην προσπάθεια για αύξηση της  διαφάνειας και της παροχής χρήσιμων πληροφοριών στο ευρύ κοινό και τους νόμιμους  Κτηματομεσίτες, θα συνεχίσει να δημοσιεύει ανά τακτά χρονικά συμπεράσματα,  υποβοηθητικά δεδομένα», σχολιάζει ο πρόεδρος του Συμβουλίου Μαρίνος Κυναιγείρου.  «Με δεδομένο ότι η ζήτηση για διαμερίσματα στην πρωτεύουσα είναι διαρκώς  αυξανόμενη, φρονούμε πως τα συγκεκριμένα στοιχεία θα βοηθήσουν όλους τους  εμπλεκόμενους, επαγγελματίες και μη, να έχουν μία πιο ολοκληρωμένη κατάσταση των  δεδομένων στην αγορά της Λευκωσίας».  

Πωλήσεις διαμερισμάτων στην επαρχία Λευκωσίας (α’ τρίμηνο 2022)  

Δήμος Αριθμός πράξεων
Λευκωσία 105
Στρόβολος 105
Λακατάμεια 99
Αγλαντζιά 83
Λατσιά 63
Έγκωμη 62
Άγιος Δομέτιος 24

Πηγή: Συγκριτικές πωλήσεις Τμήματος Κτηματολογίου και Χωρομετρίας – Επεξεργασία:  Συμβούλιο Εγγραφής Κτηματομεσιτών